Vad är en webbprogrammerare?

Dator

En webbprogrammerare är en som programmerar specifikt för webben.

Detta i sin tur kan innefatta rad olika områden och tekniker, t.ex. webbplatser (vanliga hemsidor), webbapplikationer (tänk t.ex. kundsystem och sociala nätverk så som Facebook) och mycket annat.

Webbprogrammerae kan programmera i en rad olika programspråk, några av de vanligaste på webben idag är PHP, Javascript, C# och Python.

Läs mer om programspråk på wikipedia

Som webbprogrammerare jobbar man oftast "inhouse" (på ett företag för att utveckla interna webbsidor), på en webb-/reklambyrå, som konsult på antingen en konsultfirma eller t.o.m. som frilans.

Då det finns så många olika roller och typer av programmerare så finns det en väldigt stor variation i yrket och möjligheter för den som vill jobba i branschen.